Stor

AMBITION
lokal förankring

 
PSI SERVICES

PSI Services AB är en ledande aktör inom sannering i Göteborgsregionen med omnejd.

Erbjudandet består av

  • Klottersanering

  • Klotterskydd

  • Taktvätt

  • Fasadtvätt

  • Övrig specialrengöring

UPPDRAGET

LösningsKonsultation 
Endera Networks hade i uppdrag att besörja färdigställandet av PSI Services nya kontorslösning då bolaget stod inför en flytt av dess verksamhet till nya lokaler. Endera Networks höll i färdigställandet av så väl kontorslöningar så som ny internet förbindelse och brandväggslösning.

Då den verksamhetskritiska it infrastrukturen måste stå klar innan inflyttning, valde PSI Services att lägga detta på Endera Networks.

Endera Networks har resurser med aktiva certifieringar eller dokumenterad erfarenhet av produkter från följande marknadsledande leverantörer.