Stor

AMBITION
lokal förankring

 
GÖTEBORG ENERGI GOTHNET

GothNet äger och driver ett oberoende och neutralt stadsfibernät.

Erbjudandet består av

  • Svartfiber

  • Ethernet

  • Våglängd

  • Datacenter
     

Deras marknad är främst operatörer, offentlig verksamhet, företag och fastighetsägare verksamma i Göteborgsregionen.

UPPDRAGET

SystemKonsultation 
Endera Networks har i uppdrag att stödja Göteborg Energi GothNets systemtekniska förändringar och utbyggnationer i form av spetskompetens inom IP arkitektur. Att vara marknadsledande stadsnätsaktör kräver att Göteborg Energi GothNet ligger i framkant vad gäller kapacitet så som teknik.

Teknikkonsultation Endera Networks har i uppdrag att stödja Göteborg Energi GothNets infrastrukturella förändringar i deras leveranser. Utmaningar med att möta den ständigt växande efterfrågan i regionen är något som tillhör Göteborg Energi GothNets vardag.

"Göteborg Energi GothNet är sannerligen en stor aktör i regionen vad gäller stadsnät, i deras ständiga resa att vara en lokalt oberoende aktör i framkant vad gäller teknik och tillmötesgående sätt att arbeta, är vi på Endera Networks mycket stolta att kunna få vara en viktig nyckelspelare"

Endera Networks har resurser med aktiva certifieringar eller dokumenterad erfarenhet av produkter från följande marknadsledande leverantörer.