KARRIÄR

KONTAKT

NYHETER

VÅRT ERBJUDANDE

ENDERA NETWORKS

Stor

AMBITION
lokal förankring

 
GÖTEBORG ENERGI GOTHNET

GothNet äger och driver ett oberoende och neutralt stadsfibernät.

Erbjudandet består av

  • Svartfiber

  • Ethernet

  • Våglängd

  • Datacenter
     

Deras marknad är främst operatörer, offentlig verksamhet, företag och fastighetsägare verksamma i Göteborgsregionen.

UPPDRAGET

SystemKonsultation 
Endera Networks har i uppdrag att stödja Göteborg Energi GothNets systemtekniska förändringar och utbyggnationer i form av spetskompetens inom IP arkitektur. Att vara marknadsledande stadsnätsaktör kräver att Göteborg Energi GothNet ligger i framkant vad gäller kapacitet så som teknik.

Teknikkonsultation Endera Networks har i uppdrag att stödja Göteborg Energi GothNets infrastrukturella förändringar i deras leveranser. Utmaningar med att möta den ständigt växande efterfrågan i regionen är något som tillhör Göteborg Energi GothNets vardag.

"Göteborg Energi GothNet är sannerligen en stor aktör i regionen vad gäller stadsnät, i deras ständiga resa att vara en lokalt oberoende aktör i framkant vad gäller teknik och tillmötesgående sätt att arbeta, är vi på Endera Networks mycket stolta att kunna få vara en viktig nyckelspelare"